Sachgebiet: Geologie / Geographie
Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg

Die aktuelle Seite als PDF herunterladen... Ergebnis: 26 Treffer
Seite:
1
2

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Grazyna Bezkowska
Titel: Struktura I Typy Geokompleksow W Srodkowej Czesci Niziny Poludniowowielkopolskiej.
Verlag: Wroczlaw / Lodz (PL): Ossolineum, 1986, 130 S./pp., m. Abb., Tab. u. Karten / maps, brosch. / paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe - Acta Geographica Lodziensia; 54) (83-04-02448-9)
Beschreibung: Text in POLNISCH. - [Titeltranslation: The Structure and the Types of Geocomplexes in the Central Part of the South Great Poland Lowland.]
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
ISBN/ISSN: 8304024489
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#93240 I8304024489

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Krzysztof Kozuchowski / Joanna Wibig
Titel: Kontynentalizm Pluwialny W Polsce: Zroznicowanie Geograficzne I Zmiany Wieloletnie.
Verlag: Wroczlaw / Lodz (PL): Ossolineum, 1988, 101 S./pp., m. Abb., Tab. u. Karten / maps, brosch. / paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe - Acta Geographica Lodziensia; 55) (83-04-02421-7)
Beschreibung: Text in POLNISCH. - [Titeltranslation: Pluvial Continentality in Poland: Geographic Variations and Long-Term Variability.]
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
ISBN/ISSN: 8304024217
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#93239 I8304024217

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Edward Miziolek
Titel: Wlasciwosci Litologiczne I Surowcowe Osadow Zastoiskowych W Regionie Lodzkim.
Verlag: Wroczlaw / Lodz (PL): Ossolineum, 1988, 124 S./pp., m. Abb., Tab. u. Karten / maps, brosch. / paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe - Acta Geographica Lodziensia; 58) (83-04-03199-X)
Beschreibung: Text in POLNISCH. - [Titeltranslation: Lithological Propertis of the Ice-Dammed Lake Sediments of the Lodz Region and their Assesssment as Raw Materials.]
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
ISBN/ISSN: 830403199X
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#93236 I830403199X

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Krystyna Turkowska
Titel: Rozwoj Dolin Rzecznych Na Wyzynie Lodzkiej W Poznym Czwartorzedzie.
Verlag: Wroczlaw / Lodz (PL): Ossolineum, 1988, 157 S./pp., m. Abb., Tab. u. Karten / maps, brosch. / paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe - Acta Geographica Lodziensia; 57) (83-04-02694-5)
Beschreibung: Text in POLNISCH. - [Titeltranslation:Evolution des Vallees Fluviatiles sur le Plateau de Lodz auf Cours du Quarternaire Tardif]
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
ISBN/ISSN: 8304026945
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#93237 I8304026945

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Pawel Jokiel
Titel: Proces Wysychania Zlewni I Jego Fizjograficzne Uwarunkowania.
Verlag: Wroczlaw / Lodz (PL): Ossolineum, 1987, 133 S./pp., m. Abb., Tab. u. Karten / maps, brosch. / paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe - Acta Geographica Lodziensia; 56) (83-04-02567-1)
Beschreibung: Text in POLNISCH. - [Titeltranslation:The Regression Process in the Drainage Area and its Physiographic Controls.]
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
ISBN/ISSN: 8304025671
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#93238 I8304025671

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Titel: Zagadnienia Rozwoju Sieci Dolinnej W. Srodkowej Polsce.
Verlag: Wroczlaw / Lodz (PL): Ossolineum, 1989, 154 S./pp., m. Abb., Tab. u. Karten / maps, brosch. / paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe - Acta Geographica Lodziensia; 59) (83-04-03051-9)
Beschreibung: Text in POLNISCH. - [Titeltranslation: The Problem of Valley Network Development in Central Poland.]
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
ISBN/ISSN: 8304030519
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#93235 I8304030519

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Jan Dylik
Titel: Uksztaltowanie powierzchni i podzial na krainy podlodzkiego obszaru = Unité morphographiques des environs de Lodz.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1948, 46 S. & Beilagen, brosch. Umschlag geklammert (Rückenheftung) (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 3 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 1)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#146294

10,00€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Jan Dylik
Titel: Rozwój osadnictwa w okolicach Lodzi = The development of settlement in the Lodz-region.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1948, 87 S., m. Abb., brosch. Umschlag geklammert (Rückenheftung) (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 4 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 2)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#146295

10,00€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Titel: Zagadnienia Klimatyczne Kotliny Podhalanskiej.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, 75 S., 13 Rys., brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 82 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 13)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157276

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Stefan Jewtuchowicz
Titel: Studia z Geomorfologii Glacjalnej Polnocnej Czesci Sörkappu.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, 79 S., 20 Rys., 42 Fotografie, brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 79 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 11)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157274

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Stanislaw Wadas
Titel: Oz Gostyninski.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, 76 S., 36 Rys., 24 Fotografie, brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 14)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157277

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Tedeusz Klatka
Titel: Geneza i Wiek Goloborzy Lysogorskich.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, 124 S., 27 Rys., 24 Fotografie, brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 81 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 12)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157275

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Jan Dylik (Red.)
Titel: MAPY - Studia z Geomorfologii Dynamicznej.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, 6 Mapy i Tablice, KlappBroschur-Umschlag. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 54 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 8)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157279

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Anna Dylikowa
Titel: O Metodzie Badan Strukturalnych w Morfologii Glacjalnej.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952, 74 S., 42 Ilustr., 4 Tablice, fest geb. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 11 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 3)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157278

10,00€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Stefan Jewtuchowicz
Titel: Struktura Drumlinow W Okolicach Zbojna.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956, 74 S., 30 Rys., 13 Fotografii, brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 44 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 7)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen, ungeschnitten - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157273

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Julia Olchowik-Kolasinska
Titel: Genetyczne Typy Struktur Czynnej Strefy Zmarzliny.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, 105 S., 32 Rys., 40 Fotografii, brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 74 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 10)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157272

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Tadeusz Olszewski
Titel: Geograficzne Warunki Rolnictwa Chinskiej Prowincji Kiangsu.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, 201 S., 22 Rys., 35 Tablic, brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 72 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 9)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157270

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Jan Dylik (Red.)
Titel: Studia z Geomorfologii Dynamicznej.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, 268 S., 52 Rys., 78 Fotografii, brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 54 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 8)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157269

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Tadeusz Olszewski
Titel: MAPY - Geograficzne Warunki Rolnictwa Chinskiej Prowincji Kiangsu.
Verlag: Lodz (PL): Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, 18 Mapy, KlappBroschur-Umschlag. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe, Sectio III Nr. 72 - Acta Geographica Universitis Lodziensis - 9)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#157271

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Händler: Antiquariat Horst Herkner / Hofbuchhandlung Löwenberg
Autor: Jadwiga Wieczorkowska
Titel: Rozwoj Stokow Pagorkow Romanowskich Na Tle Paleogeografii Obszaru.
Verlag: Wroczlaw / Lodz (PL): Ossolineum, 1975, 118 S., 46 Rys., 26 Fotografii, brosch./ paperback. (Lodzkie Towarzystwo Naukowe - Acta Geographica Lodziensia; 35)
Beschreibung: Text in POLNISCH
(entwerteter Bibliotheksstempel auf dem Innentitel, Rückenschildchen - sonst gut erh. Ex. / ex-library copy in good condition)
Versandkosten:Individualpreis (Vereinigte Staaten)
Lieferzeit: 10 Tage
Die Lieferung erfolgt spätestens 3-7 Tage nach Zahlungseingang!
#154113

12,50€
inkl. MwSt.

 Informationen & Bestellen

Die aktuelle Seite als PDF herunterladen... Ergebnis: 26 Treffer
Seite:
1
2

 

Biblioman.ch
Die Europäische Datenbank für neue und antiquarische Bücher, Musik, Fotos, Kunst + Design
Impressum | Datenschutz | AGB Seitenanfang